MSA Security d2055000 Mặt nạ an toàn tiêu chuẩn 3S

Khối lượng sản phẩm 707,0 gram

EAN 4032792015531

Màu đen Nhãn hiệu MSA

Số kiểu D2055000 Mã sản phẩm D20550

Kích thước được điều chỉnh qua dây kéo,  thích hợp cho trẻ em 10 tuổi đến người lớn có thể mang.

Mặt nạ đầy đủ 3S MS D2055000 Sử dụng cho môi trường: Công nghiệp hóa chất, An toàn công cộng, Sản xuất và Cung cấp điện, Nước, Nước thải, khai thác Dầu khí, Cứu hỏa, Xây dựng.

. Nó được sử dụng lâu dài va gắn vừa với nhiều bộ lọc than theo tiêu chuẩn EN 14387

Giá cả xin liên hệ: www.ger-vina.com . E-Mail: info@ger-vina.com

Thể loại: