MẶT NẠ THOÁT HIỂM „ Hoàn chỉnh“

Thông tin sản phẩm

MS: GV-NTH15

  • Thiết bị thoát hiểm hoàn chỉnh,
  • Sẵn sàng sử dụng DIN 58647-7-ABEK 15
  • Thiết bị cứu hộ di động trong môi trường các khí và hơi độc bất ngờ xảy ra
  • Mặt nạ nửa mặt với bộ lọc trong hộp đựng kín và kiên cố
  • Thời gian hoạt động: ít nhất 15 phút
  • Bảo vệ chống nổ theo tiêu chuẩn DIN EN 1127-1: 2011 và DIN EN 13463-1: 2009
  • Sản phẩm của Italy
Thể loại: