MẶT NẠ CHỤP 5510 THOÁT HIỂM

Mặt nạ chụp 5510 thoát hiểm | cứu hộ hiệu quả để bảo vệ chống lại khí cháy, CO2 và carbon monoxide

Mặt nạ chống cháy có bộ lọc CO P2 để bảo vệ Hô hấp chống lại khí (Kohlenmonoxid):, hơi và các khí đốt độc hại (Kombinationsfilter Gase und Partikel) trong ít nhất 15 phút.

  • Sẵn sàng để sử dụng chỉ trong một vài bước: mở bao bì, tháo nắp đậy và nới lỏng các đầu cắm bộ lọc, chụp lên đầu tự động điều chỉnh hình dạng nhờ dây đai bên trong đàn hồi.
  • Màu xanh leon dể nhận dạng từ xa, ngay cả với khói. Tạo tính hiệu rất hữu ích cho các lính cứu hộ.
  • Cửa măt nạ rất dễ dàng chụp vào đầu nhờ vào co giãn linh hoạt và sẽ tự động điều chỉnh theo hình dạng đầu. Tấm che lớn cung cấp cho bạn một tầm nhìn tốt.
  • Chất liệu mặt nạ có độ chống cháy cao.

EAN /R59415

Khối lượng sản phẩm 599 g

Kích thước sản phẩm 19 x 13 x 9 cm

Số mô hình: 5510

Sử dụng trong nhà / ngoài trời trong hoàn cãnh hỏa hoạn

Thể loại: