Lăng Phun đa năng AWG

Van ngắt, vòi và đầu vòi hình hoa sen làm bằng kim loại nhẹ, ống có bảo vệ lạnh tay
Chiều dài 450 mm, ống ngậm Ø 9 mm, xấp xỉ 1,6 kg