Khớp chuyển đổi Gost 70 – 2 x Gost 50 – 70

Khớp chuyển đổi Gost 70 – 2 x Gost 50 – 70

. Chất liệu nhôm

. Nang: 4,33 kg

. Sp: Chau au

Số mặt hàng: GV-KCD-G70-2x50-70 Categories: ,