BỘ LỌC THOÁT HIỂM BLITZ 10

MS GV-LTH10

Thông tin sản phẩm ” Filter BLITZ 10 ”

Thiết bị lọc trốn thoát nhỏ đảm bảo sự an toàn của bạn trong trường hợp đột ngột

và sự bùng phát bất ngờ của các khí độc hại và hơi.

BLITZ 10 nổi bật nhanh chóng, dễ dàng ứng phó. Vì vậy, thiết bị này là dụng cụ an toàn giúp bạn nhanh chóng thoát ra vùng nguy hiểm.

  • Được thử nghiệm và phê duyệt theo DIN 58647-7-ABEK 10
  • Thời gian làm việc ít nhất 10 phút
  • Đây là thiết bị vừa vặn cho tất cả mọi người dùng ngay cả đối với người nhiều râu
  • Chất liệu bằng nhựa rất nhỏ (10x9x6) cm với tổng trọng lượng chỉ khoảng 220 g
  • Công nghệ lọc sáng tạo cho phép tuổi thọ dài của bộ lọc
Số mặt hàng: GV-LTH10 Thể loại: