§ 1 Khả năng áp dụng
Đối với quan hệ kinh doanh giữa GER-VINA và khách hàng sống ở Đức, các điều khoản và điều kiện sau đây được áp dụng riêng. Khách hàng chỉ tham khảo qua đơn đặt hàng theo ý nghĩa của người tiêu dùng § 13 BGB. Người tiêu dùng theo nghĩa bất kỳ cá nhân nào là một giao dịch hợp pháp cho mục đích cá nhân mà chủ yếu không phải thương mại cũng không phải hoạt động chuyên nghiệp độc lập.

§ 2 Kết luận hợp đồng
1. Trang web của chúng tôi chỉ là một trang quảng cáo bán hàng. Bằng cách trình bày sản phẩm trên các trang web, chúng tôi chỉ yêu cầu khách hàng gửi phiếu mua hàng (đặt hàng).
2. Theo 312i Abs.1, số 3 BGB (Bộ luật dân sự Đức), chúng tôi có nghĩa vụ xác nhận việc tiếp nhận đơn đặt hàng bằng phương tiện điện tử để không chậm trễ cho khách hàng. Việc xác nhận đơn đặt hàng này đồng nghĩa chấp nhận lời đề nghị của bạn khi kết thúc hợp đồng mua hàng. Với hợp đồng mua bán giữa bạn và chúng tôi được xác nhận qua email.
3. Giao hàng chỉ diễn ra theo số lượng thông thường.

§ 3 Tự nguyện rút cam kết cho mặt hàng có tiêu chuẩn không phải cá nhân
Không ảnh hưởng đến các hợp pháp của người mua (đặc biệt là quyền theo luật định thu hồi và quyền bảo hành theo luật định), chúng tôi cho bạn quyền hạn trong thời gian 30 ngày kể từ ngày mà bạn, hoặc đại diện của bên thứ ba, ngoại trừ người vận chuyển hàng hóa rút khỏi hợp đồng mua bán nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với hàng hoá mua vào.
Quy ước tự nguyện rút cam kết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm tiêu chuẩn,
1. Không qua sử dụng, không hư hỏng hàng hóa
2. Trường hợp nhãn / niêm phong chưa bị gỡ bỏ,
3. Hàng hóa trả về trong bao bì như ban đầu của chúng tôi.
Sự quay lại các sản phẩm như tiêu chuẩn trên được thực hiện dưới nghĩa vụ mua lại tự nguyện theo chi phí của khách hàng. Hàng hóa trả lại được gửi đến địa chỉ

GER-VINA
Asien Export
Rulander Straße 100A
D-01987 Schwarzheide
Deutschland

Trong trường hợp trả lại hợp lệ theo các Điều khoản và Điều kiện như trên, chúng tôi sẽ hoàn trả lại giá mua cho bạn trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm với tiêu chuẩn như ban đầu. Đối với khoản hoàn trả này, chúng tôi sẽ sử dụng cùng một hình thức thanh toán mà bạn đã sử dụng trong giao dịch ban đầu, trừ khi có thoả thuận khác với bạn.
Để tránh nghi ngờ, và rõ ràng hơn đã chỉ ra cho bạn rằng nghĩa vụ mua lại tự nguyện này không hạn chế hoặc loại trừ bất kỳ quy định nào mà theo luật (đặc biệt là quyền huỷ bỏ và bảo hành)

§ 4 Giao hàng
1. Ngoại trừ có thoả thuận khác, việc giao hàng sẽ được mang đến địa chỉ giao hàng do bạn chỉ định. Việc chuyển giao xảy ra chỉ khi hàng được bàn giao cho khách hàng. Giao hàng chỉ có trong Cộng hòa Liên bang Đức.
2. Hàng hóa chuyển giao giống như mặt hàng trong mô tả , thời gian giao hàng trong nước Đức là 5 đến 7 ngày làm việc. Thời gian giao hàng bắt đầu bằng việc thanh toán trước và khi ngân hàng nhận khoãng thanh toán của khách háng gửi và số tiền còn lại nếu có vào ngày trước khi kết thúc hợp đồng cuối cùng của khoảng thời gian quy định. Nếu ngày giao cuối cùng của hợp đồng rơi vào ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ không được tính tại nơi giao hàng, ngày làm việc tiếp theo sẽ được thay thế vào ngày đó.

§ 5 Giá hàng hóa, chi phí vận chuyển và chi phí hoàn trả hàng
1. Tất cả giá được trích dẫn trên trang web của chúng tôi đều bao gồm thuế bán hàng theo luật định.
2. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên trang web về chi phí vận chuyển tương ứng. mà bạn phải chịu những chi phí này.
3. Nếu bạn thực hiện quyền huỷ bỏ theo luật định, bạn phải chịu chi phí hoàn trả hàng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ hoàn lại bất kỳ chi phí phân phối nào (ngoài các chi phí bổ sung do lựa chọn phương thức giao hàng tốt hơn, nhanh hơn so với phân phương thức của chúng tôi cung cấp).

§ 6 Bảo hành
Bạn có quyền bảo hành cho các khiếm khuyết của hàng hoá đã mua theo các quy định pháp định, với điều kiện là không có sự hạn chế từ § 7 của Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung này.
Chúng tôi yêu cầu bạn xác nhận yêu cầu bảo hành ghi rõ số đơn đặt hàng, tên và địa chỉ của bạn cũng như đưa ra một giải thích ngắn gọn về các lý do. Hạn chế quyền bảo hành không kèm theo yêu cầu này
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn về hàng hoá bị lỗi theo địa chỉ sau: để chúng tôi kiểm tra về chi phí cho rủi ro
GER-VINA
Asien Export
Rulander Straße 100A
D-01987 Schwarzheide
Deutschland

§ 7 Trách nhiệm đối với các thiệt hại
1. Yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với chúng tôi do vi phạm hợp đồng hoặc cố ý gây ra thiệt hại do hàng hoá đã mua, bao gồm các chi phí bị lãng phí cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm, trừ trường hợp hàng hóa của chúng tôi bị lổi. Điều này sẽ không áp dụng trong trường hợp bị thương tổn về tính mạng, thân thể hoặc sức khoẻ của khách hàng, vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng thiết yếu hoặc đảm bảo được đảm bảo và nếu những khiếu nại theo Luật Trách Nhiệm Sản Phẩm bị ảnh hưởng
Các nghĩa vụ trong hợp đồng là quan trọng để bảo vệ các vị trí pháp lý liên quan đến hợp đồng của khách hàng và hợp đồng phải cung cấp theo nội dung cũng như mục đích của nó; Hơn nữa, các nghĩa vụ trước tiên là hoàn thành tuân thủ theo hợp đồng mà đối tác hợp đồng thường có uy tín và cũng có thể dựa vào đó là điều thiết yếu
Trong trường hợp vi phạm nhỏ trong hợp đồng hàng hóa, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với loại hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận, thiệt hại trực tiếp theo loại hợp đồng đã ký kết
2. Việc loại trừ trách nhiệm pháp lý nói trên cũng được áp dụng đối với các vi phạm nhỏ của các đại lý gián tiếp của chúng tôi.

§ 8 Phương thức thanh toán
Là một phần của quá trình đặt hàng, chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán được hiển thị, chẳng hạn như thanh toán bằng PayPal, thanh toán bằng thẻ tín dụng, thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng phương thuc chuyển khoảng.

§ 9 sở hữu hàng hóa
Hàng hoá giao hàng vẫn là tài sản của chúng tôi cho đến khi bạn thanh toán đầy đủ.

§ 10 Trã lại hay giử lại
Bạn có quyền quyết định và / hoặc duy trì nếu các khoản yêu cầu bắt nguồn từ một quan hệ hợp đồng. Bạn không thể thực hiện nếu yêu cầu bồi thường không có trong hợp đồng, bạn chỉ có thể thực hiện nếu các yêu cầu bồi thường đã được pháp luật công nhận, không có sự tranh chấp.

§ 11 Giải quyết Tranh chấp / Giải quyết Tranh chấp ngoài Toà án (Nền tảng ODR)
Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng để giải quyết ngoài tòa án (nền tảng ODR). Người tiêu dùng có cơ hội để giải quyết các tranh chấp liên quan đến đơn đặt hàng trực tuyến của họ trước tiên mà không có sự can thiệp của tòa án. Nền tảng có thể được truy cập tại liên kết bên ngoài https://ec.europa.eu/consumers/odr. Trong bối cảnh này, luật yêu cầu chúng tôi giới thiệu bạn tới địa chỉ e-mail của chúng tôi. Đây là: info@ger-vina.com
Chúng tôi luôn cố gắng giải quyết mọi bất đồng phát sinh từ mối quan hệ hợp đồng với khách hàng theo thoả thuận của nhau. Tuy nhiên, chúng tôi không bắt buộc phải tham gia thủ tục giải quyết tranh chấp / hòa giải trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng. Do đó, chúng tôi không cung cấp cho khách hàng của chúng tôi tham gia vào một thủ tục như vậy.

§ 12 Điều khoản cuối cùng
Tất cả các hợp đồng giữa GER-VINA và khách hàng sẽ thực hiện bởi luật pháp của Cộng hoà Liên bang Đức trừ Phi Công ước bán hàng của Liên Hợp Quốc. Sự lựa chọn của luật này chỉ áp dụng trong phạm vi mà nó không loại bỏ luật bắt buộc về bảo vệ người tiêu dùng của nhà nước mà người tiêu dùng cư trú của mình vào thời điểm đang trong nước Đức